Konsolidasi Organisasi

Dalam rangka penguatan organisasi maka dibutuhkan komitmen dalam berorganisasi yang kemudia disebut dengan konsolidasi organisasi.

Penguatan Kaderisasi

Kaderisasi adalah ujung tombak organisasi, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan adalah penguatan kaderisasi.

Pemantapan Ideologi

Ideologi ialah hal fundamental dan prinsip dalam sebuah organisasi. IPNU berideologi kebangsaan (Pancasila) dan Keislaman (Aswaja).

TENTANG IPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama didirikan pada 24 Februari 1954 di Semarang. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

IPNU tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah anggota 5,6 Juta berbasis pelajar, mahasiswa dan santri. IPNU selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi kepelajaran dengan prinsip belajar, berjuang dan bertaqwa (Trilogi IPNU).

KHASANAH

Aksi Word Cleanup Day, DKC CBP KPP Kencong

Rabu (23/9/2020), Corps Brigade Pembangunan dan Korps Pelajar Putri (CBP dan KPP) Kencong, menggelar progam

PERINGATI WORLD CLEANUP DAY, PAC IPNU IPPNU WULUHAN

Jember – Peringatan World Cleanup Day pada Sabtu (19/09) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember tahun

Tumbuhkan Semangat Juang, PAC IPNU IPPNU Puger Gelar

Puger – Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul