Konsolidasi Organisasi

Dalam rangka penguatan organisasi maka dibutuhkan komitmen dalam berorganisasi yang kemudia disebut dengan konsolidasi organisasi.

Penguatan Kaderisasi

Kaderisasi adalah ujung tombak organisasi, sebuah keniscayaan yang harus dilakukan adalah penguatan kaderisasi.

Pemantapan Ideologi

Ideologi ialah hal fundamental dan prinsip dalam sebuah organisasi. IPNU berideologi kebangsaan (Pancasila) dan Keislaman (Aswaja).

TENTANG IPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama didirikan pada 24 Februari 1954 di Semarang. Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggungjawab atas tegak dan terlaksananya syari’at Islam menurut faham ahlussunnah wal jama’ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

IPNU tersebar diseluruh Indonesia dengan jumlah anggota 5,6 Juta berbasis pelajar, mahasiswa dan santri. IPNU selalu berkomitmen untuk menjadi organisasi kepelajaran dengan prinsip belajar, berjuang dan bertaqwa (Trilogi IPNU).

KHASANAH

Administrasi The Best and Excellent- PAC IPNU IPPNU

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Anak Cabang Mojowarno adakan

Ngaji Kemandirian Organisasi, Mewujudkan Pelajar NU Proppo Berdikari

Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) & Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama

Pelantiakan PAC IPNU IPPNU Kencong Berlangsung Haru

Pimpinan Anak Cabang IPNU IPPNU Kecamatan Kencong masa khidmat 2020-2022 Kamis Siang 14 Januari 2021